!your_mobile_browser!!go_to_mobile! | !to_be_continue!

Memurlar Burada

 Şifremi Unuttum?
 Uye ol
Domain Hosting Web tasarımı hasanaylas@hotmail.com
Gsterme: 1237|Cevap: 4

Kur'an-ı Kerim vize sınavı soruları [Url Kopya]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Tarih: 2012-04-14 05:17:50 |Tm Mesajlar
Kuranı kerim vize sınavı soruları

OMU İLİTAM DERS ÇALIŞMA GURUBU'dal
  Alimlerin çoğunluğuna göre kırâattan önce istiâze çekmenin hükmü nedir?  A)

  Farz


  B)

  Vacip


  C)

  Sünnet


  D)

  Müstehap


  E)

  Mendup

  2-

  Sâkin olan “bâ” harfinden sonra harekeli bir “mîm” harfi geldiğinde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi gerçekleşir?  A)

  İklâb


  B)

  İdğâm bilâğunne


  C)

  İhfâ-i şefevî


  D)

  Tam idğâm-ı mütecaniseyn


  E)

  Nâkıs idğâm-ı mütecâniseyn

  3-

  اَلَمْ نَخْلُقْكُمْkelimesinde tercih edilen okuyuş aşağıdakilerden hangisidir?  A)

  Tam idğâm şeklinde okumak


  B)

  Nâkıs idğâm şeklinde okumak


  C)

  Kalkale şeklinde okumak


  D)

  İdğâm-ı mütecâniseyn şeklinde okumak


  E)

  Hiçbiri

  4-

  Aşağıdaki kelimelerden hangisi tam idğâm şeklinde okunmaz?  A)

  صِنْواَنٌ


  B)

  مِنْ رَبِّهِ


  C)

  عَبَدْتُمْ


  D)

  اِذْظَلَمُوا


  E)

  فَرَّطْتُمْ

  5-

  Aşağıdaki kelimelerden hangisinde medd-i tabîî şeklinde vakfedilmez?  A)

  اَناَ


  B)

  لَكِنَّا


  C)

  ماَءً


  D)

  هُوَ


  E)

  هَذِهِ

  6-

  Yapıldığı takdirde aşağıdakilerden hangi lahn-ı celî değildir?  A)

  Medd-i tabîî yapmamak


  B)

  Kur’ân okumaya başlarken eûzü – besmele çekmemek


  C)

  صٍراَطَ        kelimesini         صِراَد        şeklinde okumak


  D)

  Aslî meddi fazla çekmek


  E)

  اَمِ ارْتاَبوُا        kelimesindeki         “râ” harfini ince okumak

  7-

  Sekte ile okumanın vakf ile okumaktan daha evlâ olduğu kelime aşağıdakilerden hangisidir?  A)

  عِوَجاً قَيٍّماً


  B)

  وَقِيلَ مَنْ راَقٍ


  C)

  مِنْ مَرْقَدِناَ هَذَا


  D)

  فيِهِ مُهاَناً


  E)

  حم عسق

  8-

  Vakf-ı câiz secâvendi aşağıdakilerden hangisidir?  A)

  Kaaf (ق) harfi


  B)

  Tâ (ط) harfi


  C)

  Cîm (ج) harfi


  D)

  Lâm elif (لا) harfi


  E)

  Mîm (م)harfi

  9-

  Tecvîd ilminde iki harften birincisini ikinci harfe katıp okumaya ne ad verilir?  A)

  İklâb


  B)

  İbtidâ


  C)

  İzhâr-ı kelime-i vahide


  D)

  İdğâm


  E)

  İstitâle

  10-

  Kurrâ’nın tercih ettiği istiâze sîgası aşağıdakilerden hangisidir?  A)

  اعوذ بالله من الشيطا ن الرجيم


  B)

  اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم


  C)

  اعوذ با الله العظيم من الشيطان الرجيم


  D)

  عوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطانالرجيم


  E)

  استعيذ بالله من الشيطان الرجيم

  11-

  Aşağıdaki kelimelerden hangisi izhâr-ı kameriyye olmaz?  A)

  والفجر


  B)

  الوانُكُم


  C)

  اَلْقَمَرُ


  D)

  اَلْحَجُّ


  E)

  اَلْمُؤْمِنُ

  12-

  Okumaya tekrar başlamak niyetiyle nefes alacak zaman kadar, sesi kesmeye ne ad verilir?  A)

  Sekte


  B)

  İbtidâ


  C)

  Vakf


  D)

  İstifâle


  E)

  Iskât

  13-

  Zâtları (mahrecleri) aynı fakat sıfatları farklı olan iki harfin idğâmına ne ad verilir?  A)

  İdğâm maa’l-ğunne


  B)

  İdğâm bilâğunne


  C)

  İdğâm-ı mütecâniseyn


  D)

  İdğam-ı misleyn


  E)

  İdğâm-ı mütekâribeyn

  14-

  Temsili okumanın üç temel esasından biri olan raf’i savt, sesi yükseltmek anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisinde raf’i savt yapılmaz?  A)

  Okunan yerin hak ve hakikati açıklaması


  B)

  Hakk’ın ve haklının sözleri okunurken


  C)

  Yüce Allah’ın emir ve yasakları okunurken


  D)

  Müjde, mükâfat, rahmet ayetleri okunurken


  E)

  İstiğfar, azap ayetleri ve dua cümleleri okunurken

  15-

  Ses vurgusu, temsili okuma esaslarındandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  A)

  Kelimelerin bütünlüğünü korumak amacıyla yapılır.


  B)

  Dinleyicilerin manayı doğru anlamasını sağlar.


  C)

  Lem, len, la gibi olumsuzluk edatlarında yapılır.


  D)

  Ta’lil, tahsis ve te’kid belirten harflerde yapılır.


  E)

  Kelimelerin ilk harflerinde, soru ve nida edatlarında yapılmaz.

  16-

  Harflerin hakkını  tam vererek, mahreçlerinden çıkararak, sıfatlarına, harekelerine,  medlerine, ihfa, izhar, iklab gibi tecvid kurallarına riayet ederek,  okuyuş hassasiyetinin en son imkanını kullanarak Kur’an’ ı okumaya ……………   tarzı okuyuş denir.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  A)

  Terci


  B)

  Tatrib


  C)

  Tahkik


  D)

  Tedvir


  E)

  E)        Hadr

  17-

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  A)

  Fetha, sese doğrultu vermek için alt çeneyi biraz öne kırmaktır.


  B)

  Damme, sese doğrultu vermek için dudakları, nohut kadar boşluk bırakarak yummaktır.


  C)

  İdğam ve şeddeli kelimelerde, dudaklar daima müdğamın harekesine tabi olur.


  D)

  Kesra sese doğrultu vermek için alt çenenin biraz düşmesidir.


  E)

  Harf sakin halde ise dudaklar daima mabadindeki harfin harekesine göre şekil alır.

  18-

  Aşağıda verilen  harflerin hangisi sırasıyla; edne’l-halk, cevf, şefeteyn, lisan(dil  ortası ve üst damak ortası) mahreçlerinden çıkarılan  harflerdir?                                      A)

  ش  ف  ى  غ


  B)

  ى  م  و  ح


  C)

  ل  ب  ا  ع


  D)

  ج  م  ى  ه


  E)

  ح  ف  و  ء

  19-

  Aşağıdakilerden hangisinde damme ile ilgili dudak hareketi farklıdır?  A)

  لَكُمْ دِينُكُمْ


  B)

  مِّن بُطُونِ


  C)

  يَوْمَ هُم بَارِزُونَ


  D)

  ِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ


  E)

  صُمٌّ بُكْمٌ

  20-

  Aşağıdakilerden hangisi tecvid ilmi için yapılan en doğru tanımdır?  A)

  Tecvid, Kur’an’ın doğru okunması bakımından değerli ve gerekli bir bilim dalıdır.


  B)

  Tecvid, teorik yönünün yanı sıra uygulama yönü olması ile de aynı zamanda bir sanattır.


  C)

  Tecvid, Kur’an’ı Kerim’in harflerinin mahreç ve sıfatlarının konu edildiği bir ilimdir.


  D)

  Tecvid, Peygamber’in (as) öğütleri ile desteklenmiş, ayetle farz kılınmış, öğrenilmesi ile sevap kazanılan bir ibadettir.


  E)

  Tecvid Kur’an-ı Kerim’i kurallarına göre okumayı öğreten bir ilimdir.

  21-

  Aşağıdakilerden hangisi tenvin ve sakin ile ilgili tecvid kurallarından değildir?  A)

  İdğam-ı bila ğunne


  B)

  İzhar-ı lisani


  C)

  İhfa-i lisani


  D)

  İklab


  E)

  İzhar-ı şefevi

  22-

  Aşağıdakilerden hangisinin bütün harfleri itibariyle hükmü vaciptir?  A)

  İhfa


  B)

  İdğam-ı meal ğunne


  C)

  İklab


  D)

  İzhar


  E)

  İzhar-ı Lisani

  23-

  Aşağıdakilerden hangisi harfler cezimli iken ortaya çıkan lazımi sıfatlardan değildir?  A)

  Şiddet


  B)

  Hems


  C)

  Rihvet


  D)

  Beyniyye


  E)

  Tertil

  24-

  Aşağıdaki harf gruplarından hangisi isti’la, itbak ve tefhim sıfatlarını birlikte içerir?  A)

  ض  ص  ط  ظ


  B)

  ض  ق  ظ  غ


  C)

  ط  خ  ظ  ق


  D)

  خ  غ  ض  ق


  E)

  ق  ض  ظ  غ

  25-

  Meddin karşılığı  olan kasr kelimesi hiç çekmemek anlamına geldiği gibi 1 elif miktarı  çekmek anlamına da gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kasrın  karşılığı olan üç anlamdan biri değildir?  A)

  Med harfinin bulunduğu bazı yerlerde kasr, hiç uzatmadan okumaktır.


  B)

  Meddi arızlarda kasr sadece 1 elif miktarı uzatma demektir.


  C)

  Meddi lazımlarda kasr sadece 1,5 eilf miktarı uzatma demektir.


  D)

  Meddi linlerde kasr, 1 elif çekme anlamına geldiği gibi hiç çekmeme anlamına da gelir.


  E)

  Med harfinin hakkı olan 1 elif miktarı uzatmaya aynı zamanda kasr da denilir.


1.D
2.D
3.A
4.A
5.E
6.B
7.B
8.C
9.D
10.A
11.B
12.C
13.C
14.E
15.E
16.C
17.E
18.A
19.E
20.C
21.E
22.C
23.B
24.A
25.C
Domain hosting web tasarımı

Props Uyar

Domain hosting web tasarımı hasanaylas@hotmail.com

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Tarih: 2012-04-14 05:24:13 |Tm Mesajlar
KUR’AN CEVAPLARI
1.D
2.D
3.A
4.A
5.E
6.B
7.B
8.C
9.D
10.A
11.B
12.C
13.C
14.E
15.E
16.C
17.E
18.A
19.E
20.C
21.E
22.C
23.B
24.A
25.C
Domain hosting web tasarımı

Props Uyar

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Tarih: 2012-04-14 05:24:48 |Tm Mesajlar
KUR’AN CEVAPLARI
1.D
2.D
3.A
4.A
5.E
6.B
7.B
8.C
9.D
10.A
11.B
12.C
13.C
14.E
15.E
16.C
17.E
18.A
19.E
20.C
21.E
22.C
23.B
24.A
25.C
Domain hosting web tasarımı

Props Uyar

Site Yazarı

bbbbhhg

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Tarih: 2012-04-15 08:19:57 |Tm Mesajlar
"Mü'minler ancak kardeştirler.Öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah'dan sakının ki size acısın" (Hucurât sûresi)
Domain hosting web tasarımı

Props Uyar

Rank: 2

Tarih: 2013-11-16 22:24:27 |Tm Mesajlar
Teşekkürler
Domain hosting web tasarımı

Props Uyar

Cevaplamak iin giri? yap?n?z Giriş | Uye ol

Forum Konuları|Mobil|Memurlar Burada

Tüm zamanlar GMT+8, 2014-04-17 08:50 , Processed in 0.715486 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Translated by DiscuzIndo Team!

!scrolltop!