Nükleer Düzenleme Kurumu, 15 VHKİ alıyor

VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdari Hizmetler sınıfından giriş sınavı ile 15 (on beş) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 21-25 Ekim 2019 tarihleri… Continue reading Nükleer Düzenleme Kurumu, 15 VHKİ alıyor