Taşımalı Eğitim Okul Servisi Yaklaşık Maliyet Hesaplama Formülü

Taşımalı Eğtim yaklaşık maliyet hesaplama formulu her yıl değişebiliyor. 2020 yılı itibarıyla bakanlık bir değişikliğe gitti. fiyatlar iyice düştü fakat 2021 yılı için bu değişiklik tekrar yapılacak duyumunu aldık. bu konuyla ilgili bir cok yerden sorular geliyor. öncelikle yaklasık maliyet nasıl hesaplanır buna bakalım.

Yaklaşık Maliyetin hesaplanması önceden 10 Km ye kadar ayrı, 10 Km den sonra ayrı hesaplama yapılmaktayken artık tek hesaplama yöntemi kullanılacaktır.

Hesaplamada kullanılacak parametreler ve ifade ettiği anlamlar; 1-Yaklaşık Maliyet 2-Taban Katsayısı; 3-Mesafe

4-Motorin Fiyatı (MF)

Taban katsayısı; Brüt asgari ücretin otuza bölünmesiyle bulunur.

Mesafe; Öğrenci taşınan yerleşim dilimi ile öğrencinin taşındığı okul arasındaki tek yönlü uzunluktur. (sade geliş);

Motorin fiyatı;Yaklaşık maliyetin hazırlandığı andaki motorinin kdvsiz pompa satış fiyatıdır.

Hesaplamalarda Kullanılacak Katsayılar;

Yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılacak araç kapasite sınıflandırması ve araç katsayıları

Kapasite Katsayı
10-16 1,20
17-23 1,50
24-29 1,90
3 0+daha yukarı 2,10

Bunun hesaplanması ile yaklasık maliyet çıkabiliyor. fakat KİK 4734 9. maddesindeki açıklamaya göre Yaklaşık maliyet    Madde 9- (Değişik: 30/7/2003-4964/6 md.) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.

Net ifadelerle belirtildiği gibi bunun hesaplanma formulleri yada hesaplayıp kurumun fiyatlarını acıkalamak yasak. bu yüzden sizlere bu formulu acıkalayamıyoruz. sizin için araştırmalarımız sonucu bu maliyeti hesaplayan taşımalı eğitim web sitesi var buradan km yazıp direk güncel hesaplamalar üzerinden fiyatınızı öğrenebilirsiniz.

https://tasimaliegitim.com/maliyet web sitesinden taşımalı eğitime yönelik bir cok bilgi sunulmaktadır. giriş yaptığınız takdirse yararlanabilirsiniz.

Sayfamızdan cıkmadan önce diğer haberleri okuyabilirsiniz

Leave a comment