Yeni hiyerarşik kademeler belirlendi

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni hiyerarşik kademeler belirlendi. Dün
memurlar.net’te yer alan haberde de belirtildiği üzere; Müsteşar, müsteşar yardımcısı
kadroları kaldırılmıştı.

Yeni sistemde, Bakanlıkları Bakan yardımcısı, Bakan yardımcısıne bağlı Genel
Müdür ve daire başkanları yönetecektir.

Diğer taraftan, bazı kurumlar Başkanlık şeklinde yürütülecek olup, bu kurumlar
Bakanlıklara değil Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.

İşte 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan yeni hiyerarşik kademeler

(4) Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik
kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak

kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Bakanlık merkez teşkilatında
1) Bakan Yardımcılığı,
2) Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire
Başkanlığı,

3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,

b) Bağlı kuruluşlarda:
1) Genel Müdürlük,< 2) Daire Başkanlı 3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü,

c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında: 1) Bölge Müdürlüğü, 2) Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,3) Şeflik veya Mühendislik

ç) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:1) Vali,2) İl Müdürlüğü,3) Şube Müdürlüğü4) Şeflik,

d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında: 1) Kaymakam,2) İlçe Müdürlüğü,3) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,4) Şeflik.

Sayfamızdan cıkmadan önce diğer haberleri okuyabilirsiniz
Published
Categorized as YAŞAM

Leave a comment