Teknikerin Görevi nedir?

Diyanetteki teknikerler ne iş yapar görevleri nelerdir.

Tekniker

MADDE 131 – (1) Taşra teşkilatında görev yapan teknikerler, meslekleri ile ilgili

görevlerinin yanında aşağıda sayılan görevleri de yapmakla yükümlüdür.

a) Bilgisayar ve internet ağları ile ilgili ihtiyaç tespiti, planlama, kurulum ve işletilmesi

ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Bilgi işlem alanındaki çağdaş gelişmeleri izlemek, bunların hizmete sunulabilmesi

için önerilerde bulunmak.

c) İhtiyaç duyulan alan ve konularda bilgisayar programları hazırlamak/hazırlatmak

veya satın alınmasını ve geliştirilip güncellenmesini sağlamak.

ç) Bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerin elektronik/magnetik ortamlarda yedeklenmesi

ve arşivlenmesini sağlamak.

d) Bilgisayar ve çevre ünitelerinin sisteme entegrasyonunu sağlamak ve periyodik

bakımlarının zamanında yapılmasını ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını temin etmek.

e) Kurumsal web sitesi ve DİBBYS’nin işlerliğini sağlamak ve son kullanıcılara teknik

destek vermek.

e) Kurumsal e-postanın günlük ve düzenli olarak takibini yapmak gerektiğinde epostalara cevap vermek.

f) Kurumsal Ağ VPN sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, yeni

kullanıcıları ve bilgisayarları domaine almak, kabinet ve içerisindeki switchler, sunucu

bilgisayar ve monitörün sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak.

g) Kurumsal sosyal medya hesaplarını takip etmek ve güncel tutmak.

ğ) İhtiyaç duyulduğunda network kablosu çekmek ve bağlantıyı kurmak.

h) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Sayfamızdan cıkmadan önce diğer haberleri okuyabilirsiniz

Leave a comment